Tłoczenie na gorąco

?wiadczymy us?ugi w zakresie t?oczenia wzorw na skrze oraz tworzywach sztucznych.