Perforacja

?wiadczymy us?ugi w zakresie perforacji skry. Naszymi klientami s? zak?ady obuwnicze, kaletnicze, odzie?owe, motoryzacyjne.

Nowe wzory perforacji i nacinania tworzone pod klienta