Metoda termotransferowa:

?wiadczymy us?ugi w zakresie zdobienia skry metod? termotransferowa. Metoda ta ma zastosowanie w obuwnictwie, kaletnictwie, przemy?le odzie?owym.